Příběhy, jichž jsme součástí

Pavel Trnka

http://www.paveltrnka.cz


Od svých studií na vysoké škole se Pavel Trnka zabývá uhlovou kresbou. Bohatost odstínů ale také výrazové prostředky tohoto materiálu ho stále fascinují. Jeho zájem o čínskou tušovou malbu prohlubuje jeho úsilí o vyjádření barvy a hloubky pomocí uhlu nebo tuše. V současné době obohacuje kresbu barevnými akcenty. Prehistorické jeskynní malby jsou oblíbeným zdrojem jeho inspirace, především pro jejich expresivní barevnost. Ve své tvorbě rád experimentuje a používá různé materiály jako popel, rez, měděnku a barevné hlinky. Prchavost těchto materiálů nechává ožívat v každém obrazu. Oxidace a postupný rozklad dávají jeho dílu punc nestálosti, proměnlivosti, pomíjivosti a tím i jedinečnosti.

Pavel Trnka se také věnuje tématu figury. Ve svých akvarelech vycházejících z realistických studiích lidskou figuru volně deformuje, stylizuje a abstrahuje.

Již několik let se zabývá tématem krajiny. V současnosti pracuje na sérii realistických uhlových kreseb zachycujících horskou krajinu s prvky rozpadající se industriality.

Pavel Trnka, Figura č. 4, 2017
akvarel na papíře, 100 x 70 cm
Pavel Trnka, Kořeny, 2019
uhel, rez, křída na papíře, 100 x 70 cm
Pavel Trnka, Krajina, 2016
uhel na papíře, 109 x 79 cm

Kateřina Adamová

https://k-adam.estranky.cz


Vypráví svůj příběh. Jejím hlavním námětem je ona sama. Precizními tahy barevné pastelky a gelového pera vytváří realistické postavy, své alter ego vystupující z bílého pozadí, jako by pluly v neurčitém prostoru nezávislém na čase. Vytváří jednotlivé kresebné cykly, v nichž se zaměřuje na konkrétní téma: v cyklu Masky se zabývá lidskou proměnou a přizpůsobivostí na různé situace nebo okolí, v cyklu Simulace se věnuje otázkám, co nastane po životě.

Příběh v každém tahu.

Kateřina Adamová, Holubička, 2019
pastelka a gelový fix na papíře, 70 x 100 cm
Kateřina Adamová, Kohoutek, 2020
pastelka a gelový fix na papíru, 228 x 150 cm
Kateřina Adamová, Smutný konec, 2015
pastelka na papíře, 100 x 70 cm

Marie Ladrová

http://marieladrova.com


„Zachycováním tvarů krajiny a hub získávám lepší spojení se Zemí a lépe rozumím tomu, co mě obklopuje a co miluju.“

Marie Ladrová studovala v ateliéru multimediální tvorby u Milana Knížáka na Akademii výtvarných umění v Praze. Je jednou z předních českých umělkyň pracujících s technikou akvarelu. Ráda se toulá přírodou a objevuje zajímavé výhledy na krajinu, zachycuje si je v rychlých skicách, které později zpracovává ve svém ateliéru do rozměrných kompozic. Sama si vyrábí pigmenty z přírodních materiálů, například hub, které zpracovává podle starých receptur. Tento proces vzniku pigmentu má pro ni zvláštní význam.

Příroda je všude kolem nás, její příběh integrálně prostupuje krajinou Mariina plátna. Ve všech smyslech.

Marie Ladrová, Bez názvu, 2018

akvarel na papíře, 230 x 113 cm

Jan Kocman


Zvědavost je vlastnost, která provází naše životy. Zjistil jsem, že hledám jiný tvar, než dokončím svou práci. Těším se na následující možnosti, další výlet. Je to touha, kterou nelze splnit.“ Těmito slovy Jan Kocman charakterizuje svoji tvorbu, v níž se výhradně zaměřuje na abstraktní motivy, které přetváří do vlastní grafické metody.

Jan Kocman, Bez názvu, 2016
tisk, 100 x 70 cm
Jan Kocman, Bez názvu, 2017
tisk, 100 x 70 cm
Jan Kocman, Bez názvu
tisk, 100 x 70 cm

Petr Gruber

https://www.gruberpetr.cz


Příroda. Hraje v tvorbě Petra Grubera zásadní roli. Vnímá ji jako všeobjímající a nekonečnou, proto se ve svých kresbách soustředí na určitý výsek krajiny. Inspiruje ho světelná atmosféra momentu - snaží se ji zachytit prchavými konturami tvarů, čímž se jeho impresivní kresba krajiny dostává na pomezí reality a snů.

Petr Gruber, Pohled na sjezdovku, 2016
akvarel na papíře, 76 x 57,5 cm, 2016
Petr Gruber, Vstup, 2018
akvarel na papíře, 57 x 41,5 cm
Jste umělec a chcete se přidat na palubu?
E-mail: m.zlatohlavek@volny.cz
Phone: +420 724 042 963
Social networks: Facebook | Instagram

© All Right Reserved. Galerie Zlatohlávek
m.zlatohlavek@volny.cz
Made on
Tilda